Wykrywacz kłamstw: kogo sprawdzić na wariografie?

Wariograf to urządzenie, wynalezione w USA. Pierwsze badanie wariograficzne przeprowadzono w 1935 roku w stanie Wisconsin. Obecnie wariograf używany jest zarówno w sprawach kryminalnych, jak i obyczajowych. Z wykrywacza kłamstw korzystają śledczy, ale też niepewni małżonkowie czy pracodawcy.

Wykrywacz kłamstw w świetle prawa

Wykrywacz kłamstw ma tak samo wielu przeciwników, jak i zwolenników. Jedni chwalą go za skuteczność, inni zarzucają możliwość oszukania urządzenia. Wariograf bowiem nie wskazuje jednoznacznie prawdziwych lub fałszywych odpowiedzi. Urządzenie bada przewodnictwo elektryczne skóry, oddech czy ciśnienie krwi. Te parametry często zmieniają się podczas badań osób, mających coś wspólnego ze sprawą, o którą są pytane. Wyniki jednak mogą być bardzo niejednoznaczne. Czasem zupełnie niewinna osoba może niestandardowo reagować na pytania na wykrywaczu kłamstw. Taka sytuacja może zdarzyć się wówczas, gdy badany był chory, zażywał leki psychotropowe lub uspokajające, przywoływał niemiłe wspomnienia, zadawał sobie ból podczas badania lub był blisko spokrewniony z ofiarą.

W Polsce wykrywacz kłamstw używany jest podczas rozwiązywania spraw kryminalnych. Należy jednak pamiętać, że osoba musi zgodzić się na przeprowadzenie badania. Ponadto na badanym nie mogą ciążyć żadne zarzuty. Odmowa badania nie może być uważana przez sąd za swego rodzaju przyznanie się do winy. Badanie wykrywaczem kłamstw pozwala zazwyczaj zacieśnić krąg podejrzanych osób.

Wykrywacz kłamstw w pracy i w domu

Badanie pracowników na wykrywaczu kłamstw to obecnie coraz częstsza praktyka. Stosuje się ją na przykład podczas rozmów rekrutacyjnych w celu weryfikacji prawdziwości informacji, podanych w CV. Pracodawcy sięgają też po wykrywacz kłamstw wówczas, gdy mają do czynienia z nieprawidłowościami w firmie. Etyka takiego postępowania jest dyskusyjna, jednak polskie prawo nie zabrania tego typu praktyk.

Również małżeństwa często korzystają z badań na wykrywaczu kłamstw. Niewierność małżonka może nieodwracalnie zniszczyć związek, podobnie jak ciągłe życie w niepewności. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni namawiają swoich partnerów do badań na wykrywaczu kłamstw. Wówczas zadawane są pytania dotyczące pocałunków czy kontaktów seksualnych z osobami innymi niż współmałżonek.

Decydując się na badania wykrywaczem kłamstw warto pamiętać o tym, że przeprowadzić je może wyłącznie biegły z zakresu kryminalistyki, który poprawnie zinterpretuje wskazania wariografu. Wbrew pozorom ani prokurator, ani policjanci, ani nawet sędziowie nie mają takiego prawa.

Więcej informacji o wykrywaczu kłamstw odnadziesz tutaj.