Cennik badań wariograficznych

bez pośredników

Koszt badania jednej osoby to kwota od 800 do 1 500 zł (w tym jest już zawarty koszt dojazdu do klienta, koszt ewentualnego noclegu, koszt wynajęcia sali do badań, koszt sporządzenia pisemnego sprawozdania z badania, itp.)

Koszt badania dwóch i więcej osób do indywidualnego ustalenia ze zleceniodawcą.

Badania przeprowadzamy przy użyciu wariografu komputerowego m-ki “Lafayette” model LX 4000 SW, wersja programu 10.0.5, m-ki “Lafayette” model LX 5000 oraz marki “Axciton”.

Przeprowadzamy badania na terenie całego kraju i Europy (koszt badania za granicą ustalany jest każdorazowo indywidualnie). Zadatki i zaliczki na poczet badania proszę przelać na konto:
Igor Szczupak “PIKES”
Bank Citi Handlowy
nr rachunku: 06 1030 0019 0109 8530 0000 4865
W tytule proszę podać imię i nazwisko zleceniodawcy oraz miejsce i termin przeprowadzenia badania.

Wszystkie osoby, przeprowadzające badania wariograficzne w naszej firmie, są biegłymi sądowymi z tego zakresu!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Zadzwoń do nas już dziś!