Czy wariograf jest skuteczny i pozwala odkryć prawdę?

Czy wariograf jest skuteczny i pozwala odkryć prawdę?

Poligraf, popularnie zwany wariografem, to wykrywacz kłamstw służący do analizy reakcji organizmu człowieka na bodźce zewnętrzne. W przypadku badania wariograficznego bodźcami zewnętrznymi są zadawane przez biegłego pytania. Początkowo wariograf wykorzystywany był wyłącznie przez organy ścigania do wykrywania sprawców różnego rodzaju przestępstw. Obecnie jednak po badania poligraficzne sięgają osoby prywatne, pragnące sprawdzić prawdomówność pracowników lub małżonka. Nic dziwnego, że tego rodzaju badania są często nazywane wykrywaczem zdrady lub kłamstw. Jak działa wariograf? Czy badanie wariograficzne jest skuteczne i wiarygodne? Kiedy skorzystać z pomocy biegłego? Poznaj odpowiedzi na dręczące Cię pytania!

A więc odpowiadając na pytanie, czy wariograf jest wiarygodny, trzeba powiedzieć o tym, że wariograf ma charakter dwuetapowy. Człowiek podczas kłamania przeżywa pewne emocje, które wpływają na parametry pracy ludzkich organów wewnętrznych, których nie możemy kontrolować w sposób umyślny. Zjawiska te dzieją się poza naszą kontrolą. Obserwując je, jesteśmy w stanie wykryć, kiedy człowiek przeżywa emocje i na podstawie momentu ich wystąpienia wywnioskować, kiedy kłamie.

Co więc jest celem wykrywacza kłamstw i jak działa? Celem jest ujawnienie, czy badany ma wiedzę na temat zdarzenia oraz diagnoza i czy występuje związek emocjonalny badanego z sytuacją.

Badanie wariografem a skuteczność

Jeśli chodzi o wariograf, skuteczność potwierdzono już niejednokrotnie, jednak wbrew powszechnej opinii, sam nie wskazuje nieprawdziwych odpowiedzi osoby poddawanej badaniu. Taki „wykrywacz zdrady” zapisuje jedynie reakcje organizmu badanego na dane bodźce. Wariograf rejestruje przewodnictwo skórne, częstotliwość oddechu oraz zmiany ciśnienia. To właśnie na podstawie tych parametrów można określić czy badany jest szczery, czy też mija się z prawdą. Jednak czy wariograf jest wiarygodny? Tak, ważne tylko by wyniki były interpretowane przez profesjonalistę.

Należy jednak mieć na uwadze, że złożoność i delikatność psychiki ludzkiej potrafi zniekształcać wyniki “wykrywacza zdrady”. W tym przypadku nie ma miejsca na oszczędzanie u niesprawdzonych “profesjonalistów”.

Warto jednak pamiętać, że skuteczność badania wariografem sięga ponad 90-96%, a zatem jest on narzędziem, które może pomóc w zweryfikowaniu prawdziwych odpowiedzi. W przypadku wątpliwości o to, czy wariograf jest wiarygodny, można z pełnym przekonaniem odpowiedzieć, że tak.

Jak wygląda badanie wariografem?

Kiedy myślimy o wariografie, zazwyczaj wyobrażamy sobie biały pokój bez okien – jedynie z lustrem weneckim, z podejrzanym kryminalistą, podłączonym do aparatury, wijącym się pod ostrzałem pytań. To typowy obraz z filmów kryminalnych. Tymczasem jednak badanie wariografem przebiega nieco mniej widowiskowo. Oczywiście wciąż mamy do czynienia z aparaturą oraz osobą badaną, jak również z biegłym, zadającym pytania. Badanie poligraficzne zazwyczaj przebiega spokojnie, choć z pewnością jest mało komfortowe dla badanego, zwłaszcza gdy ten ma coś do ukrycia. Badanie wariografem jest skuteczne, pojawia się jednak wiele nieprawdziwych pogłosek, jeśli chodzi o wykrywacz kłamstw – jak działa naprawdę, dowiedzą się Państwo od nas.

Zazwyczaj badanie wariograficzne zaczynamy od tzw. pytań obojętnych np. „Czy w lipcu jest lato?”, „Czy masz na imię Adam?”. Dopiero po kilku pytaniach obojętnych pojawiają się pytania krytyczne (tj. pytania dot. interesujących nas kwestii) oraz pytania kontrolne. Podczas jednego testu najczęściej zadaje się od 6 do 11 różnych pytań (są wśród nich pytania obojętne, pytania kontrolne i pytania krytyczne).

Badanie wariograficzne – cena

Badanie wariografem to często jedyna metoda na odnalezienie winowajcy lub sprawdzenie prawdomówności podwładnego czy małżonka. Zazwyczaj przeprowadza się pojedyncze badanie, którego koszt wynosi od 800 do 1500 zł. W przypadku większej liczby badań koszty te ustalane są indywidualnie. Nasza firma proponuje dojazd do klienta i kompletne badanie wariografem – skuteczne oraz sprawne – w dogodnym miejscu i czasie. Więcej informacji o kosztach badania wariograficznego można odnaleźć w naszym cenniku.