Badania wariografem (poligraficzne)
tzw. wykrywacz kłamstw

Wariograf jest urządzeniem, które ujawnia oraz rejestruje przebieg nieuświadomionych reakcji psychofizjologicznych badanej osoby. Człowiek doznający bodźców absorbujących jego sferę emocjonalną reaguje m.in. zmianą sposobu oddychania, zmianą pracy serca oraz zmianami dającymi w efekcie zmniejszenie elektrycznej oporności skóry. Badania wariografem analizowane przez profesjonalistę mogą dać wyjątkowe rezultaty.

Efekty ujawnione i rejestrowane przez wariograf na poszczególnych jego kanałach (praca serca, oddychanie i elektryczna oporność skóry) informują o punkcie i sile zmiany aktywności emocjonalnej wobec prezentowanych bodźców – pytań. Na czym jednak dokładnie polega badanie wariografem?

Przebieg badania wariografem

Ekspert z zakresu badań wariograficznych wypowiada się, co do faktu, czy badana osoba posiada wiedzę na temat modus operandi dotyczącego konkretnego zdarzenia. Inaczej mówiąc ekspert z tego zakresu zmierza do ustalenia psychofizjologicznych symptomów znajomości lub nieznajomości wybranych realiów zdarzenia będącego przedmiotem badania bądź wykazuje, czy badana osoba na prezentowane pytania/bodźce odpowiadała szczerze, czy też badana osoba stara się coś ukryć (np. swoją wiedzę na temat konkretnego zdarzenia, lub swój bezpośredni udział w takim zdarzeniu), czyli odpowiada nieszczerze i w ten sposób dostarcza podmiotowi zlecającemu dowodu pośredniego, który może obciążać lub odciążać badanego. W takim wypadku konieczny może być wariograf, badania często są tutaj jedyną możliwością dojścia do prawdy.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych działań. Gdy w grę wchodzi wariograf, badanie przez nas przeprowadzone pozwoli Państwu ustalić wiele istotnych kwestii.

Na czym polega badanie wariografem?

Badanie wariograficzne polega na:

  1. zadawaniu pytań osobie badanej lub pokazywaniu jej zdjęć(np. narzędzi użytych przez sprawców, przedmiotu przestępstwa, miejsca zdarzenia): od 6 do 10 pytań/zdjęć w jednym teście, z których każdy zawiera jedną kwestię spośród realiów danego zdarzenia (z realiów zdarzenia ekspert wybiera kilka elementów, które musiały utkwić tylko w pamięci sprawcy i stanowią one tzw. ślady pamięciowe);

  2. zadawaniu 3-4 pytań krytycznych (pytania związane z konkretnym zdarzeniem) oraz pytań kontrolnych (pytania związane np. z pracą badanego) i porównywaniu stopnia reakcji na te pytania.

Wiarygodność badania wariografem

Wyniki testów badań wariograficznych są najbardziej wiarygodne i odzwierciedlają rzeczywistą rolę badanego w zdarzeniu, gdy:

  • miejsce, czas i inne okoliczności przedmiotowego zdarzenia znane są tylko sprawcy lub niewielkiemu kręgowi osób,
  • badany nie uzyskał szczegółowych informacji o zdarzeniu od podmiotu zlecającego badania,
  • badania przeprowadzono w stosunkowo krótkim czasie po zdarzeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych działań. Badanie wariograficzne – poznaj prawdę już dziś.