Wykrywacz kłamstw

bez pośredników

Badania poligraficzne, zwane inaczej wariograficznymi, są prostą i szybką metodą weryfikacji informacji albo “podejrzeń” wobec osoby lub grupy osób, które mogły dokonać przestępstwa polegającego m.in. na: kradzieży, kradzieży z włamaniem, przywłaszczeniu mienia, oszustwie, wyłudzeniu, działaniu na szkodę firmy (np. ujawnienie danych firmie konkurencyjnej), przestępstwach przeciwko obrotowi gospodarczemu (rozdział XXXVI KK).

Badania wariograficzne przeprowadzane się najczęściej wobec:

  • pracowników firm, którzy zarządzają mieniem powierzonym znacznej wartości;
  • kandydatów na stanowiska kierownicze w: bankowości, finansach, księgowości i sektorze ubezpieczeniowym;
  • pracowników firm ochrony osób i mienia;
  • pracowników firm spedycyjnych i kurierskich;
  • osób zawierających polisy ubezpieczeniowe na życie;
  • pracowników hurtowni i magazynów.
  • sprawy związane z życiem osobistym, sprawy “rodzinne”, itp.

Wariograficzne badania pozwalają uprawdopodobnić udział lub wyeliminować osoby z „kręgu osób podejrzewanych” o dokonanie przestępstw takich jak: kradzież, kradzież z włamaniem, przywłaszczenie mienia, oszustwo, wyłudzenie oraz ukrywaniem przez partnera utrzymywania kontaktów seksualnych z innymi osobami.

Badania wariograficzne mogą również wykazać czy osoby badane są uzależnione od alkoholu, narkotyków, gier hazardowych oraz ukrywają swój faktyczny stan zdrowia, który może uniemożliwiać im pracę na danym stanowisku lub stanowić istotną przesłankę przy zawieraniu polis ubezpieczeniowych na życie. Gdy w grę wchodzi wariograf, badanie możemy w każdej chwili wykonać dla Państwa bez większych komplikacji. Zachęcamy do współpracy.

Każda zlecona nam usługa, wiąże się z legalnym (za zgodą badanego) oraz profesjonalnym podejściem naszych ekspertów do korzystania z wariografu. Badanie, dzięki swojej wysokiej skuteczności jest inwestycją w przybliżenie się do prawdy. Każdy, kto zleca nam badanie poza Warszawą, a nawet Polską, może mieć pewność, że sprzęt przyjedzie cały i sprawny, a wyniki badań będą klarowne i uczciwe.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badań wariograficznych oraz sprawdzenia sekcji FAQ, gdzie rozwiejemy wszystkie wątpliwości związane z wariografem oraz jego użytkowaniem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badań wariograficznych.